Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse - Ved badestranden, Glumsø Sø

17. september 2019
Næstved Kommune har i uge 38/2019 givet lovliggørende landzonetilladelse ved badestranden,Glumsø Sø

Skal vi hjælpe hinanden med at komme rundt?

16. september 2019
Glumsø Lokalråd og Landdistriktsudvalget inviterer til workshop om samkørsel.

Indvindingstilladelse til vandværk på Borupvej 32 til indvinding af op til 1.000 m3 grundvand pr. år

16. september 2019
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding af op til 1.000 m3 grundvand pr. år til vandværket på Borupvej 32, som forsyner 6 hustande med vand.

Indkaldelse af ideer og synspunkter til miljøkonsekvensrapport for Lungshave og Enø i forbindelse med kystbeskyttelsessag.

16. september 2019
Idéfase for miljøvurdering for kystbeskyttelse for Lungshave og Enø

Landzonetilladelse - Hammervej 50

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 50, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Hammervej 11, Præstø Landevej 81 og Sorøvej 84

Landzonetilladelse - Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

13. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Kalbyvej 4 og Tybjerg Bygade 3

Ingen miljøvurdering på Myrupvej 20a

12. september 2019
Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Myrupvej 20a, 4700 Næstved.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

12. september 2019

Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på 5 ejendomme.

Ingen miljøvurdering på Skovvej 7, 4684 Holmegaard

11. september 2019
Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Skovvej 7, 4684 Holmegaard

Landzonetilladelse - Troldebjergvej 3

10. september 2019
Næstved Kommune har i uge 37/2019 givet landzonetilladelse på Troldebjergvej 3, 4700 Næstved

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø

6. september 2019

Næstved Kommune har den 6.9.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tyvelsevej 97, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse - Gambakkevej 5

5. september 2019
Næstved Kommune har i uge 36/2019 givet landzonetilladelse på Gambakkevej 5, 4684 Holmegaard

Tilladelse til etablering af bro over Krobækken

29. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en ny bro over Krobækken. 

Tilladelse til etablering af sandfang i Fladsåen

27. august 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til etablering af sandfang i Fladsåen ved Skovmøllevænge.

Borgermøder