Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Forslag til Lokalplan 093 og Kommuneplantillæg nr. 7

15. februar 2019
Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev sendes hermed i høring i 8 uger.

Landzonetilladelse - Vordingborg Landevej 19

15. februar 2019
Næstved Kommune har i uge 07/2019 givet landzonetilladelse på Vordingborg Landevej 19

Borgermøde

13. februar 2019
Lokalplan 093

Landzonetilladelse - Nashøjvej 17

8. februar 2019
Næstved Kommune har i uge 06/2019 givet landzonetilladelse på Nashøjvej 17

Tilladelse til jordvarmeanlæg

5. februar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Eskeskoven 8, 4700 Næstved
Eskeskoven 21, 4700 Næstved
Eskeskoven 32, 4700 Næstved
Stationsvej 62, 4684 Holmegaard

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 20.00 m³ grundvand til markvanding

5. februar 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Ladbyvej 76, 4700 Næstved, til indvinding af optil 20.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.986.

Der skal ikke udføres miljøvurdering på Suså Landevej 75 i Herlufmagle

31. januar 2019

RGS 90 Nordic A/S Herlufmagle, på Suså Landevej 75 i Herlufmagle, ønsker at foretage en sortering af den kommunalt husstandsindsamlede fraktion, som består af metal, glas og plast forud for levering til videre behandling hos AffaldPlus.

Ny affaldstype på Suså Landevej 75 i Herlufmagle

31. januar 2019

RGS 90 NORDIC A/S Herlufmagles anlæg på Suså Landevej 75 i Herlufmagle har fået tilladelse til sortering af den kommunalt husstandsindsamlede fraktion, som består af metal, glas og plast

Tilladelse til udskiftning af bro på Broksøvej over Tornemoserenden

31. januar 2019
Næstved Kommunes Park og Vej skal i 2019 udskifte en bro på Broksøvej over Tornemoserenden.

Tilladelse til udskiftning af bro på Bøgesøvej over Fladsåen

31. januar 2019
Næstved Kommunes Park og Vej skal i 2019 udskifte en bro på Bøgesøvej over Fladsåen.

Landzonetilladelse - Holmager 32

30. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 05/2019 givet landzonetilladelse på Holmager 32

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 23.400 m³ grundvand til markvanding

21. januar 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Hovedgaden 39, 4262 Sandved, til indvinding af optil 23.400 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 220.525

Landzonetilladelser - Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

18. januar 2019
Næstved Kommune har i uge 03/2019 givet landzonetilladelse på Rappenborgvej 9, Kalsagervej 13, Slagelsevej 174 A og Hårslevvej 6

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Helgesvej 91, 4160 Herlufmagle

16. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Helgesvej 91, 4160 Herlufmagle

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Snesere Torpvej 1, 4733 Tappernøje

15. januar 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Snesere Torpvej 1, 4733 Tappernøje

Borgermøder