Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Vi har meddelt tilladelse til et dræningsprojekt ved Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle

10. august 2018
Tilladelsen omfatter regulering af eksisterende dræn ved Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle.

Indvindingstilladelse til indvinding af 50.000 m³ grundvand til Reedtzholm vandværk

6. august 2018

Næstved Kommune har meddelt en øget indvindingstilladelse til at indvinde op til 50.000 m3 grundvand pr. år til Reedtzholm vandværk.

Information til naboer og øvrige parter til Tulvej 5, 4700 Næstved om udvidelse af ejendommens dyrehold

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af malkekvægbesætningen på Tulvej 5, 4700 Næstved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

Information til naboer og øvrige parter til Katrinevej 44, 4200 Slagelse om ansøgning til ny miljøgodkendelse

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Katrinevej 44, 4200 Slagelse. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Information til naboer og øvrige parter til Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved om ansøgning til ny miljøgodkendelse

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Landzonetilladelse på Grængebjergvej 12

3. august 2018
Næstved Kommune har i uge 31/2018 givet landzonetilladelse på Grængebjergvej 12, 4250 Fuglebjerg

Miljøgodkendelse til ændret landingsbane på Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev.

31. juli 2018
Aversi Faldskærms Club har fået tilladelse til omlægning af landingsbanen, så banen forlænges og drejes lidt. Derved vil flystøjen være lavere ved start og landinger hos omkringboende og specielt over Aversi by. Antallet af starter og landinger er det samme som tidligere.

Tilladelse til etablering af bro over Torpe Kanal

30. juli 2018

Vi har givet tilladelse til etablering af bro over Torpe Kanal i station 24 m. tæt på Susåens fordelingsbygværk.

Tilladelse til at genavende forurenet jord på Rampen 12 i Næstved

27. juli 2018
Der kan genanvende ca 950 m3 forurenet jord til indbygning i forhøjet fundament i parkeringshus. Jorden genanvendes internt på Rampen 12 i Næstved, idet den stammer fra udgravning på grunden. Genanvendelsen kan ske, når øvrige tilladelser er opnået.

Rampen 12 i Næstved kræver ikke miljøvurdering (MV)

27. juli 2018
Kommunen har vurderet projekt om at internt at genanvende ca 950 m3 forurenet jord til indbygning i forhøjet fundament i parkeringshus på Rampen 12, 4700 Næstved. Kommunen har afgjort at projektet ikke kræver miljøvurdering (tidligere kaldet VVM)

Landzonetilladelse på Tybjergvej 8

24. juli 2018
Næstved Kommune har i uge 30/2018 givet landzonetilladelse på Tybjergvej 8, 4160 Herlufmagle

Landzonetilladelser 20. juli 2018

20. juli 2018

Næstved Kommune har meddelt følgende landzonetilladelser:

Tilladelse til jordvarmeanlæg på flere ejendomme

19. juli 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Halfdan Rasmussens Vej 55, 4700 Næstved
Hjelmsølillevej 34, 4160 Herlufmagle
Loddervej 11, 4684 Holmegaard
Skovvej 32, 4160 Herlufmagle
Stationsvej 44, 4684 Holmegaard

Genåbning af vandløb ved Øverup Erhvervsvej

13. juli 2018

Vi har modtaget en ansøgning om genåbning af vandløb ved Øverup Erhvervsvej.

Vandløbsprojekt, genåbning af vandløb ved Nr. Tvede

13. juli 2018

Vi har truffet afgørelse om genåbning og slyngning af 5 vandløbsstrækninger ved Nr. Tvede, samt afgørelse om ikke-VVM pligt af projektet.

Borgermøder