Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Projektforslag til genåbning af rørlægninger i Skårebækken og vandløb ved Nr. Tvede Enghave

17. maj 2018
Vi har udarbejdet projektforslag til genåbning af 5 rørlagte strækninger i Skårebækken og vandløb ved Nr. Tvede Enghave.

Anlægsarbejde på Rejnstrupvej 15 i Fuglebjerg

15. maj 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse, til et vandbehandlingsanlæg på Rejnstrupvej 15 i Fuglebjerg

Næstved Pulverlakering, Håndværkervej 6 i Herlufmagle

15. maj 2018
Næstved Pulverlakering har fået miljøgodkendelse til at etablere blæserensningsanlæg samt mindre manuel pulveranlæg på afdelingen i Herlufmagle i eksisterende bygninger.

Landzonetilladelse på Skovvej 4

9. maj 2018
Næstved Kommune har i uge 19/2018 givet landzonetilladelse på Skovvej 4, 4733 Tappernøje

Anmeldelse af køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle

9. maj 2018

Næstved Kommune har meddelt accept af den anmeldte køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle.

Tilladelse til gylleledning mellem Hæggerupvej nr. 2 og nr. 20

4. maj 2018

Næstved Kommune har meddelt en §19-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af en nedgravet gyllerørledning på 1075 meter mellem Hæggerupvej 20 og 2, 4160 Herlufmagle.

Landzonetilladelse på Bomosevej 4 og Holløse Mølle Vej 4

4. maj 2018
Næstved Kommune har i uge 18/2018 givet landzonetilladelse på Bomosevej 4 og Holløse Mølle Vej 4

Endelig vedtagelse af lokalplan 081

3. maj 2018
Næstved Byråd har d. 24.04.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park, samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029.

Indvindingstilladelse til indvinding af 60.000 m³ grundvand

2. maj 2018

Næstved Kommune har meddelt en fornyet og nedsat indvindingstilladelse til Sandved vandværk til indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år.

Debatoplæg Solcellepark Blangslev

2. maj 2018
INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG

Landzonetilladelse på Bistrupgade 62, Skovhusvej 4, Karrebækvej 631A, Møllevej 42 og Dystedvej 19

20. april 2018
Næstved Kommune har i uge 16/2018 givet landzonetilladelse på Bistrupgade 62, Skovhusvej 4, Karrebækvej 631A, Møllevej 42 og Dystedvej 19

Endelig vedtagelse af lokalplan 094

19. april 2018
Plan- og Ejendomsudvalget har d. 09.04.2018 endeligt vedtaget Lokalplan 094 for boliger ved Østergade 15-19 og Kærlighedsstien 6

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Engdraget 10, 4700 Næstved

17. april 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Engdraget 10, 4700 Næstved

Landzonetilladelse på Rejnstrupvej 9 og 11

13. april 2018
Landzonetilladelse til etablering af 5 vandhuller på Rejnstrupvej 9 og 11, 4250 Fuglebjerg

Landzonetilladelse på Gammel Skovridervej 2, Skovvej 7 og Hovkrog 9

13. april 2018
Næstved Kommune har i uge 15/2018 givet landzonetilladelse på Gammel Skovridervej 2, Skovvej 7 og Hovkrog 9

Borgermøder