Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse - Fællesejevej 41, Gammel Skovridervej 2 og Ny Præstøvej 321

12. oktober 2018
Næstved Kommune har i uge 41/2018 givet landzonetilladelse på Fællesejevej 41, Gammel Skovridervej 2 og Ny Præstøvej 321

Indvindingstilladelse til indvinding af 350.000 m³ grundvand til Lille Næstved vandværk

12. oktober 2018

Næstved Kommune har meddelt en fornyet indvindingstilladelse til at indvinde op til 350.000 m3 grundvand pr. år til Lille Næstved vandværk.

Endelig vedtagelse af lokalplan 095

11. oktober 2018

Næstved Byråd har den 9. oktober 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger i Fensmark + kommuneplantillæg nr. 10 

Miljøtilladelse til udvidelse af ægproduktionen på Skovriddergårdsvej 8, 4262 Sandved

10. oktober 2018
Næstved Kommune har den 10.10.2018 meddelt miljøtilladelse til udvidelse og ændring af ægproduktionen på Skovriddergårdsvej 8, 4262 Sandved.

Høring vedr. omorganisering af folkeskolerne

5. oktober 2018

Forslag til ændring af skolestrukturen for folkeskoler i Næstved Kommune.

Landzonetilladelse - Førslevvej 16 og Storskovvej 8

5. oktober 2018
Næstved Kommune har i uge 40/2018 givet landzonetilladelse på Førslevvej 16 og Storskovvej 8

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Vinderupvej 25, 4171 Glumsø

1. oktober 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på
Vinderupvej 25, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse - Banevej 8, Fællesejevej 41 og Spragelsevej 51

28. september 2018
Næstved Kommune har i uge 39/2018 givet landzonetilladelse på Banevej 8, Fællesejevej 41 og Spragelsevej 51

Miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg

28. september 2018
Næstved Kommune har den 28.9.2018 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen, herunder etablering af en ny gyllebeholder og etablering af ny stald.

Revideret forslag til Lokalplan 073

27. september 2018
Forslag til Lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub sendes hermed i en ny supplerende høring i 2 uger med nyt forslag til placering af telemast.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Hammer Præstemark 9, 4700 Næstved

25. september 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på
Hammer Præstemark 9, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Hovedgaden 35A og Vrangstrupvej 37

21. september 2018
Næstved Kommune har i uge 38/2018 givet landzonetilladelse på Hovedgaden 35A og Vrangstrupvej 37

Miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbesætningen på Krags Krog 8, 4684 Holmegaard

20. september 2018
Næstved Kommune har den 20.9.2018 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af malkekvægbesætningen, herunder etablering af en ny gyllebeholder og udvidelse af eksisterende stald.

Krydsning med elkabel i Øvre Suså

17. september 2018
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til krydsning med elkabel med styret underboring i Øvre Suså ved Broksøvej

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg flere adresser

17. september 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Everdrupvej 2, 4733 Tappernøje
Kongshøjvej 7, 4700 Næstved
Pederstrupvej 2, 4700 Næstved

Borgermøder