Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Kom til borgermøde om, hvad skolen i Holme Olstrup skal bruges til

18. juni 2019

Skolen i Holme Olstrup skal ikke længere bruges som en del af Holmegaardskolen - og står derfor til rådighed for andre kommunale aktiviteter. Vi vil gerne have dine input.

Forslag til Lokalplan 103

17. juni 2019
Forslag til Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Landzonetilladelse - Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

14. juni 2019
Næstved Kommune har i uge 24/2019 givet landzonetilladelse på Torpevej 4, 4160 Herlufmagle

Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs

13. juni 2019
Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 11.06.2019.

Miljøtilladelse til ændring af malkekvægbesætningen på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje

12. juni 2019

Næstved Kommune har den 12.6.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende malkekvægbesætning på Æskebjergvej 2A, 4733 Tappernøje.

Tillæg 8 til spildevandsplanen - offentlig høring samt miljøscreening

6. juni 2019
Næstved Byråd har den 28.05.2019 vedtaget forslag til tillæg 8 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022.

Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt erhvervsområde ved Mogenstrup.

4. juni 2019
Næstved Kommune har sammen med DSB igangsat udarbejdelse af plangrundlag for et nyt erhvervsområde ved Fladsågårdsvej, hvor der kan etableres værkstedsaktiviteter med eftersyn og vedligehold af tog.

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg

4. juni 2019
Næstved Kommune inviterer interesserede til at komme med idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for nyt erhvervsområde ved Fladsågårdsvej.

Landzonetilladelse - Landevejen 78M, Toftehøj 2 og Køberupvej 18

3. juni 2019
Næstved Kommune har i uge 23/2019 givet landzonetilladelse på Landevejen 78M, Toftehøj 2 og Køberupvej 18

Landzonetilladelse - Tybjerg Skovvej 2, 4160 Herlufmagle

24. maj 2019
Næstved Kommune har i uge 21/2019 givet landzonetilladelse på Tybjerg Skovvej 2, 4160 Herlufmagle

Landzonetilladelse - Ringstedgade 537, Skovmøllevej 20, Ravnstrupvej 16 og Kongshøjvej 1

24. maj 2019
Næstved Kommune har i uge 21/2019 givet landzonetilladelse på Ringstedgade 537, Skovmøllevej 20, Ravnstrupvej 16 og Kongshøjvej 1

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Holmager 32, 4171 Glumsø

23. maj 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
Holmager 32, 4171 Glumsø

Landzonetilladelse - Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard

22. maj 2019
Næstved Kommune har i uge 21/2019 givet landzonetilladelse på Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard

Landzonetilladelse - Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg

14. maj 2019
Næstved Kommune har i uge 20/2019 givet landzonetilladelse på Tystrupvej 27, 4250 Fuglebjerg

Tilladelse til etablering af bro over Suså

10. maj 2019

Broen skal opsættes ved Kongsgårdens arealer og arealer ejet af Næstved Kommune

Borgermøder