Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse - Vejlemosevej 11, Skolevej 30, Kyse Markvej 16, Kirkelyngsvej 2, Rugkrogvej 17, Bækkeskov Stræde 28B og Tyvelsevej 83

11. december 2018
Næstved Kommune har i uge 50/2018 givet landzonetilladelse på Vejlemosevej 11, Skolevej 30, Kyse Markvej 16, Kirkelyngsvej 2, Rugkrogvej 17, Bækkeskov Stræde 28B og Tyvelsevej 83

Landzonetilladelse - Sandvedvej 39 og Vrangstrupvej 59

7. december 2018
Næstved Kommune har i uge 49/2018 givet landzonetilladelse på Sandvedvej 39 og Vrangstrupvej 59

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

7. december 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Eskeskoven 48, 4700 Næstved
Halfdan Rasmussens Vej 8, 4700 Næstved
Jasminvej 16, 4700 Næstved
Stenholmvej 11, 4700 Næstved
Teglværksvej 38, 4700 Næstved

Krydsning med fiberledning i Øvre Suså

30. november 2018

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til krydsning med fiberledning med styret underboring I Øvre Suså ved Gammel Næstvedvej.

Landzonetilladelse - Ved Ringvej 4, Strædet 5 og Østre Kærvej 6

29. november 2018
Næstved Kommune har i uge 48/2018 givet landzonetilladelse ved Ringvej 4, Strædet 5 og Østre Kærvej 6

Rørlægning af vandløb

27. november 2018
Næstved Kommune har modtaget et forslag om rørlægning af en ca. 200 m lang privat vandløbsstrækning

Endelig vedtagelse af Lokalplan 096 for Næstved Storcenter

26. november 2018

Orientering om endelig vedtagelse af lokalplan 096 for Næstved Storcenter, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 9

 

Landzonetilladelse - Hammer Skolevej 7

23. november 2018
Næstved Kommune har i uge 47/2018 givet landzonetilladelse på Hammer Skolevej 7

Tilladelse til knust asfalt på Centervej 4 i Tappernøje

23. november 2018

Næstved Kommune har givet tilladelse til udlægning af knust asfalt på Centervej 4, 4733 Tappernøje.

Tilladelse til diverse affaldsfraktioner på Tømrervænget 6 i Næstved

23. november 2018

Godkendelse til modtagelse, omlastning og midlertidigt oplag af diverse affaldsfraktioner hos AK ENTREPRENØR SERVICE A/S (AK Miljø A/S), Tømrervænget 6, 4700 Næstved

Landzonetilladelse - Vådagervej 13

16. november 2018
Næstved Kommune har i uge 46/2018 givet landzonetilladelse på Vådagervej 13

Tilladelse til knust asfalt på Rugkrogvej 12 i Fuglebjerg

14. november 2018

Næstved Kommune har givet tilladelse til udlægning af knust asfalt på Rugkrogvej 12, 4250 Fuglebjerg.

Afgørelsen er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 3.000 m³ grundvand til markvanding

14. november 2018

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Rejnstrupvej 30, 4250 Fuglebjerg, til indvinding af optil 3.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 216.459.

Landzonetilladelse - Kyse Markvej 16

13. november 2018
Næstved Kommune har i uge 46/2018 givet landzonetilladelse på Kyse Markvej 16

Landzonetilladelse - Åtoften 5 og Ladbyvej 51B

9. november 2018
Næstved Kommune har i uge 45/2018 givet landzonetilladelse på Åtoften 5 og Ladbyvej 51B

Borgermøder