Nyheder

Seneste 15 nyheder

Nyt fra Næstved uge 33

14. august 2018
I denne uge kan du læse om catwalk for håndværkere og erindringscafé på NæstvedArkiverne, samt hvad der sker på bibliotekerne.

Vi har meddelt tilladelse til et dræningsprojekt ved Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle

10. august 2018
Tilladelsen omfatter regulering af eksisterende dræn ved Helgesvej 68, 4160 Herlufmagle.

Næstved-håndværkere indtager catwalken

8. august 2018

Det er muligvis det første af sin slags i Danmark. I hvert fald bliver det første gang på podiet for mange af modellerne, når over 20 håndværkere fra Næstved den 17. august indtager catwalken på Axeltorv til et vaskeægte håndværkermodshow.

Skoleledere går i skolegården

8. august 2018

Når skoleåret lige om lidt begynder vil eleverne i Næstved Kommunes skoler de første uger blive budt velkommen af nogle fra skoleledelsen i skolegården eller i de indendørs fællesarealer. En evaluering fra sidste år viser nemlig, at det er det mest effektive middel til at få elever til at møde til tiden.

Nyt fra Næstved uge 32

7. august 2018
Dialogmøde i Fensmark og ændringer i busruter. Rygestopkursus og udbud af areal til undervisningsformål. Det og lidt mere kan du læse mere om i Nyt fra Næstved i uge 32.

Indvindingstilladelse til indvinding af 50.000 m³ grundvand til Reedtzholm vandværk

6. august 2018

Næstved Kommune har meddelt en øget indvindingstilladelse til at indvinde op til 50.000 m3 grundvand pr. år til Reedtzholm vandværk.

Information til naboer og øvrige parter til Tulvej 5, 4700 Næstved om udvidelse af ejendommens dyrehold

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af malkekvægbesætningen på Tulvej 5, 4700 Næstved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

Information til naboer og øvrige parter til Katrinevej 44, 4200 Slagelse om ansøgning til ny miljøgodkendelse

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Katrinevej 44, 4200 Slagelse. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Information til naboer og øvrige parter til Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved om ansøgning til ny miljøgodkendelse

6. august 2018

Vi har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Landzonetilladelse på Grængebjergvej 12

3. august 2018
Næstved Kommune har i uge 31/2018 givet landzonetilladelse på Grængebjergvej 12, 4250 Fuglebjerg

Nyt fra Næstved uge 31

1. august 2018

Cykelløbet PostNord Danmark rundt starter i Næstved den 3. august. Den dag er også sidste frist for at betale ejendomsskat.

Miljøgodkendelse til ændret landingsbane på Tornelundsvej 8, Aversi, 4690 Haslev.

31. juli 2018
Aversi Faldskærms Club har fået tilladelse til omlægning af landingsbanen, så banen forlænges og drejes lidt. Derved vil flystøjen være lavere ved start og landinger hos omkringboende og specielt over Aversi by. Antallet af starter og landinger er det samme som tidligere.

Tilladelse til etablering af bro over Torpe Kanal

30. juli 2018

Vi har givet tilladelse til etablering af bro over Torpe Kanal i station 24 m. tæt på Susåens fordelingsbygværk.

Rampen 12 i Næstved kræver ikke miljøvurdering (MV)

27. juli 2018
Kommunen har vurderet projekt om at internt at genanvende ca 950 m3 forurenet jord til indbygning i forhøjet fundament i parkeringshus på Rampen 12, 4700 Næstved. Kommunen har afgjort at projektet ikke kræver miljøvurdering (tidligere kaldet VVM)

Tilladelse til at genavende forurenet jord på Rampen 12 i Næstved

27. juli 2018
Der kan genanvende ca 950 m3 forurenet jord til indbygning i forhøjet fundament i parkeringshus. Jorden genanvendes internt på Rampen 12 i Næstved, idet den stammer fra udgravning på grunden. Genanvendelsen kan ske, når øvrige tilladelser er opnået.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed