Nyheder

Seneste 15 nyheder

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 1.500 m3 grundvand pr. år til Uglehøjvej 2, 4700 Næstved

21. november 2019

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Uglehøjvej 2, 4700 Næstved til at indvinde optil 1.500 m3 grundvand pr. år til husholdningsbrug og virksomheden.

Nyt fra Næstved i uge 47

19. november 2019

Børneinstitutionen Svalen fylder 40 år, vi siger tillykke. På Næstved Bibliotek starter der en samtalesalon 30. november. Det er noget af det, du kan læse om i denne uges Nyt fra Næstved.

Landzonetilladelse - Scheelsvej 5

19. november 2019
Næstved Kommune har i uge 47/2019 givet landzonetilladelse på Scheelsvej 5, 4733 Tappernøje

Landzonetilladelse - Lovvej 15

19. november 2019
Næstved Kommune har i uge 47/2019 givet landzonetilladelse på Lovvej 15, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Ladbyvej 1-3 og Førslevvej 33a

15. november 2019
Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse ved Ladbyvej 1 og 3, og Førslevvej 33a

Landzonetilladelser - Tornelundsvej 5 og Mogenstrup Parkvej 10

15. november 2019
Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse på Tornelundsvej 5 og Mogenstrup Parkvej 10

Landzonetilladelse - Ålehusvej 14B

15. november 2019
Næstved Kommune har i uge 46/2019 givet landzonetilladelse på Ålehusvej 14 B, 4160 Herlufmagle

Miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg

14. november 2019

Næstved Kommune har den 14.11.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Palmevængevej 5, 4250 Fuglebjerg.

Tilladelse til krydsning af Susåen

13. november 2019
Dansk Gas Distribution har i forbindelse med etablering af en forstærkningsledning fra naturgasnettet ved Ringsted til naturgasnettet ved Fensmark ansøgt om at krydse både en række kendte vandløb samt private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Nyt fra Næstved i uge 46

12. november 2019

Du kan gratis få et lungetjek på lungedagen 20. november. Er du en frivillig sjæl, kan du deltage i et gratis temamøde om at komme fra jeg- til vi- orienteret indstilling i forbindelse med frivilligt arbejde. Og i den kommende tid vil du kunne se nogle fotografere dine affaldsbeholdere - se grunden til det og meget mere i Nyt fra Næstved for denne uge.

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 10.500 m3 grundvand pr. år til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved

12. november 2019

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved til at indvinde optil 10.500 m3 grundvand pr. år til husholdningsbrug og ejendommens dyrehold.

Telefonerne er lukket 12. november

11. november 2019

mellem kl. 18 og 20.

Fjernvarme til 1650 boliger midt i Næstved by

11. november 2019
Efter to år i retssystemet er det netop afgjort, at Næstved Fjernvarme kan gå i gang med at lægge fjernvarmerør ud til 1650 boliger i Næstved. Det vil betyde, at CO2-udledningen bliver reduceret med 27.000 tons, fordi folk får mulighed for at skrotte deres gamle naturgas og oliefyr.

Nedsættelse af vandråd

8. november 2019
Den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 understreges i loven som en væsentlig værdi. Inddragelsen sker gennem vandråd, som bistår kommunerne med at udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Etablering af minivådområde ved Tulvej – Flintemosevej, Everdrup, 4700 Næstved

7. november 2019
Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 2l, Bøgesø By, Everdrup mellem Bøgesø og Størlinge Skov.

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed