Planstrategier i Næstved Kommune

Her kan du læse gældende planstrategier i Næstved kommune.

Kommuneplanstrategi

Kommuneplanstrategien indeholder byrådets overordnede visioner for udviklingen i de kommende 12 år. Kommuneplanstrategien kan suppleres med uddybende planstrategier for udvalgte geografiske områder eller for særlige temaer. Planstrategierne bliver efterfølgende indarbejdet i selve kommuneplanen og evt. suppleret med handleplaner m.v.

Kommuneplanstrategi 2012-2024

Kommuneplanstrategien skal revideres hvert fjerde år, og forslag til næste udgave kan ses her - Forslag til Planstrategi 2016 

 

Udviklingsstrategi for Karrebæk, Karrebæksminde og Enø

Strategien rummer en analyse af områdets karakter og giver et bud på de fremtidige udviklingspotentialer. Gennem planer og skitser vises nogle visioner for hvordan et område kunne tage sig ud.
Udviklingsstrategi for Karrebæk, Karrebæksminde og Enø

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019