Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

> Forslag til lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub

Forslaget er i høring fra den 12. juni til den 9. juli 2018

> Forslag til lokalplan 098 for opførelse af vikingehus ved Svenstrup Efterskole

Forslaget er i høring fra den 14. juni til den 28. juni 2018

> Forslag til lokalplan 092 for vindmølleområde ved Sparresholm Gods og forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Forslagene er i høring fra den 6. juni til den 20. august 2018

Overblik over kommunens høringer og offentliggørelser

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

INDSIGELSER

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail 
eller til Rådmandshaven 20,
4700 Næstved.

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/lokalplannummer.

Forslag der ikke er endeligt vedtaget af Byrådet

Se hvilke planer der venter på at blive endelig vedtaget af Byrådet

Afsluttede Høringer

Sidst opdateret den 21. juni 2018