Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

16. oktober 2018

Torsdag og fredag i efterårsferien kan du være med til lystfiskeri ved Susåen og Fuglesøen - lån af...

11. oktober 2018

Næstved Byråd har den 9. oktober 2018 endeligt vedtaget Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger...

11. oktober 2018

Næstved Kommune har en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældnings- og samletanke, som...