El, vand og kloak

NK-Forsyning A/S er ejet af Næstved Kommune.

Forsyningsområdet løser følgende opgaver:

  • Vi forsyner dig med rent drikkevand
  • Vi renser dit spildevand på en miljørigtig måde
  • Vi sørger for din elforsyning og leverer strømmen
  • Vi vedligeholder gadelysene i hele kommunen.
  • Vi foretager afregning af vandforbrug og vandafledningsbidrag

Kontakt
Fælles postkasse for hele forsyningen:
Forbrugsafgift:
NK-Vand A/S:
NK-Spildevand A/S:
NKE-Elnet og NK-Vejlys A/S:

Læs mere om NK-Forsyning A/S på forsyningens hjemmeside

Kontakt NK-Forsyning A/s

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 23. november 2016