Tilskud til politisk arbejde (partistøtte)

Kandidatlister, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017 og har opnået mindst 100 stemmer ved valget har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2018-2021.

Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2018 og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.

Der er pr. 1. juli 2017 kommet nye regler på partistøtteområdet, som indebærer øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier mv. Ved ansøgning om partistøtte for 2018 gælder derfor dels de gamle regler, dels de nye regler. De ændrede regler i partistøtteloven er indarbejdet i den ansøgningsformular, der skal benyttes.

Offentliggørelse

Med ændringerne i partistøtteloven har kommunalbestyrelsen pligt til at offentligøre de bilag til ansøgninger, hvor kandidatlisten har afgivet erklæring om private og anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten og opstillede kandidater i perioden 1. juli – 31. december 2017.

Bilagene offentliggøres her på siden.

Hvordan søger man om tilskud?

Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgning skal indgives til kommunalbestyrelsen for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud og skal være indsendt til kommunen inden udgangen af kalenderåret. 

Ansøgning indsendes digitalt til Næstved Kommune via nedenstående link.

Link til digital ansøgning (kræver NemID)

Læs mere om partistøtte (link til Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside)

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. februar 2018