Grundlovsceremoni

Den første Grundlovsceremoni afholdes lørdag den 7. marts 2020 kl. 13.00 på Næstved Rådhus, Teatergade 8, 4700 Næstved.

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2020 deltage i en Grundlovsceremoni. Når du får dansk statsborgerskab, sker det ved lov. Det står i Grundloven. Derfor vedtager folketinget 2 gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Flag

Kommunen skal arrangere en grundlovsceremoni 2 gange årligt.

I Næstved Kommune afholdes ceremonier hhv. lørdag den 7. marts 2020 og lørdag den 12. september 2020.

Ceremoni

Ved ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde Grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Husk legitimation og blanket

Som ny statsborger skal du medbringe:

Legitimation med foto

Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig.

Blanketten hedder ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”.   

Yderligere oplysninger

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Tilmeld dig til ceremonien her

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Byråd og Direktion til  eller pr. telefon 5588 5017.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Direktionssekretariatet
E-mail:
Sidst opdateret den 20. december 2019