Omsorgs- specialtandplejen

Hvis du har svært ved at benytte den almindelige tandpleje, kan du visiteres til at benytte omsorgstandplejen.

Foto_Tandplejen2

  Omsorgstandplejen

  Omsorgstandplejen tilbydes borgere, som på grund af fysisk og/eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Den henvender sig primært til beboere på plejecentrene og andre, der kan sidestilles hermed.

  Tilmelding

  Rent praktisk foregår det ved at plejepersonalet udfylder tilmeldingsblanketten, som du finder i selvbetjeningsboksen øverst på denne side,  og sender den til Tandplejen Parkvej, Parkvej 48, 4700 Næstved. I Tandplejen vurderes om den henviste opfylder kriterierne for at modtage omsorgstandplejetilbuddet.

  Tilmeldingen gælder for et år af gangen og fortsætter automatisk, såfremt man ikke udmelder sig af ordningen. Ønsker borgeren ikke at modtage tilbuddet kan man som hidtil få sygesikringstandplejen 

  Ansøgningsskema skal sendes til Tandplejen Parkvej, Parkvej 48, 4700 Næstved

  Hvordan fungerer ordningen

  Vi ser borgeren efter den enkeltes behov, første gang senest 2 måneder efter tilmelding.
  Alle borgere tilmeldt Omsorgstandplejen vil blive undersøgt minimum 1 gang årligt,

  Symptomgivende tilstande tilstræbes afhjulpet højst en uge efter henvendelse.
  Smerter vil blive søgt afhjulpet senest et døgn efter henvendelse.

  Nederst på siden kan man læse navnene på de klinikker, der er tilknyttet Omsorgstandplejen.
  Tandplejen henvender sig selv til borgeren efter tilmelding, og behandlingen kan foregå på plejehjem hvor vi har simple klinikker, på en af de kommunale tandklinikker og i sjældnere tilfælde i eget hjem.

  Omsorgstandplejens målsætning

  Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, at undgå smertegivende tilstande i mundhulen og dermed fremme den enkeltes sundhed og trivsel samtidig med, at der tages hensyn til den enkelte borgers kræfter og formåen til at gennemføre behandlingen.
  Det er også vores mål at instruere plejepersonalet i at hjælpe borgeren med den daglige mundhygiejne.

  Betaling

  Hvad koster det? Se takster/priser. Beløbet trækkes over pensionen, med mindre man ønsker det anderledes.
  Beløbet dækker undersøgelse, forebyggende behandling og behandling af egne tænder og/eller protese.

  Åbningstider

  Klinikkerne er som hovedregel åbne på skoledage fra kl. 8 - 15, hvor vi kan træffes.

  Nødbehandling

  Klinikken hvor borgeren hører til kontaktes for nærmere aftale.
  På klinikkens telefonsvarer gives der oplysninger om muligheder for nødbehandling udenfor klinikkens åbningstid.

  Vagt i sommerferien

  I skolernes sommerferie er der vagt på Tandplejen Parkvej, Parkvej 48 i Næstved hver mandag fra kl. 8 -11, og klinikken kontaktes på telefon 5588 1500 for nærmere aftale.

  Ved spørgsmål om behandlingen kontaktes den behandlende tandlæge.
  Klager over Omsorgstandplejen rettes til overtandlægen, Tandplejen Parkvej, Parkvej 48,4700 Næstved, telefon 5588 1500.

  Læs mere om Omsorgstandplejen her:  http://naestved.omsorgstandpleje.org  

  Valgmuligheder

  I stedet for Den Kommunale Tandpleje kan man vælge at få omsorgstandplejetilbuddet hos en privat tandlæge. Udgiften er den samme. Ønskes det skal Tandplejen kontaktes før valget finder sted. 

   

   

  Specialtandplejen

  Specialtandpleje tilbydes sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, Praksistandplejen eller i Omsorgstandplejen. Ordningen er et tilbud. Der er i lovgivningen fastsat kriterier for hvem, der skal tilbydes specialtandpleje.

  Tilmelding

  Tilmelding sker ved at udfylde en henvisningsblanket, som sendes til Tandplejen Parkvej 48, 4700 Næstved. I Tandplejen vurderes om den henviste opfylder kriterierne for at modtage det specialiserede tandplejetilbud. Som regel indkaldes den henviste til en visitation før evt. indmeldelse i Specialtandplejen.

  Selve tandbehandlingen foregår på Region Sjællands klinik i Slagelse eller på en af Tandplejens egne klinikker. 

  Ansøgningsskema skal sendes til Tandplejen Parkvej 48, 4700 Næstved 

  Takster/priser

  Hvad koster det? Se takster/priser

  Adresser og telefonnumre

  Tandplejen Parkvej
  Parkvej 48
  4700 Næstved
  Telefon: 5588 1500

  Tandplejen Holmegaardsvej
  Holmegaardsvej 15
  4684 Fensmark
  Telefon: 55881560

  Tandplejen Karrebækvej
  Karrebækvej 80
  4700 Næstved
  Telefon: 55881580

  Kontakt

  Tandplejen
  Telefon: 5588 1500

  Den kommunale tandplejes logo

  Næstved Kommunale Tandplejes logo

  Hvis du har akut behov for tandlægehjælp

  kan du henvende dig til privat praksis uden for Tandplejens åbningstid.

  Kan du kontakte Tandpinevagten på lørdage, søndage og helligdage på telefon 2960 0111 i tidsrummet kl. 9.30 - 11.30.

  De klinikker, der har vagt er:

  Region Sjællands Tandpleje
  Æblehaven 2
  4200 Slagelse

  Guldborgsund Tandpleje
  Nørregade 21 B
  4800 Nykøbing Falster

  Takster/priser

  Sidst opdateret den 8. maj 2019