Folkeskolereformen i Næstved Kommune

I Næstved Kommune er vi i gang med at forberede reformen af folkeskolen, således at skolerne fra august 2014 er klar til at levere en længere og mere varieret skoledag med mere fokus på læring.

I juni måned 2013 indgik regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti en aftale om et fagligt løft af Folkeskolen. Aftalen betyder, at folkeskolen vil have nye rammer og mål fra skolestart august 2014.

De tre overordnede mål:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Folkeskolereformen baseres på tre overordnede indsatsområder til opfyldelse af disse mål:

  • En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.
  • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.
  • Få klare mål og regelforenklinger.
  • I den kommende periode arbejdes der intenst på, hvorledes folkeskolen skal se ud i Næstved Kommune. Det er en proces med både faglige og politiske interessenter.

Overordnet tidsplan

Tidsplan for Folkeskolereformen 
Se Tidsplan i pdf

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070

Se også:

Undervisningministerets hjemmeside om folkeskolereformen.
"Den nye Folkeskole"
_____________________

Inspirationsmateriale fra KL om folkeskolereformen:
Læs her
_____________________

Aftaletekst – et fagligt løft af folkeskole

KL en ny folkeskole
KL en ny folkeskole

Download Skolepolitik

Forside til Skolepolitik

Sidst opdateret den 10. november 2016