CO2-kortlægning

I klimaplanen blev det indskrevet, at der skal udarbejdes en opfølgende kortlægning hvert 4. år sammen med en vurdering af, hvor kommunen er i forhold til målet. Analysen af hvor Næstved Kommune er i forhold til målet foretages i en scenarieanalyse, som rapporteres særskilt. I denne rapport beskrives den gennemførte kortlægning af CO-udledningen i 2015 for kommunen som grafisk område.

CO2 – kortlægning

Fundamentet for Klimaplanen er en kortlægning af CO2-udledningen i Næstved Kommune som geografisk område. Kortlægningen angiver, hvor udledningen kommer fra, og hvilke aktiviteter, der ligger til grund for den. Kortlægningen omfatter offentlige institutioner, industri, landbrug, service og erhverv, husholdninger, transport, affald og energiforsyning. På baggrund heraf blev der i 2009 lavet en scenarierapport, hvori mulige tiltag er samlet.

CO2-reduktionen ved produktion af vindmøllestrøm kan indarbejdes i kommunernes klimaregnskaber. Det kan være hos den, der ejer den, eller den, der har den stående, men ikke hos begge. Udgangspunktet i Borgmesterpagten og KL's CO2-beregner er, at det tilskrives den kommune, der har den stående og har lavet planarbejdet. Hvis en kommune ejer en mølle i en anden kommune og vil tilskrive sig reduktionen, aftales det mellem de kommuner.

 

Opfølgning 2012

Næstved Kommune har i Klimaplanen forpligtet sig til at følge op på indsatsområderne hvert fjerde år. Det gør vi for at være sikre på, at der sker fremdrift, og for at vi kan sætte yderligere tiltag i værk, såfremt den ønskede effekt udebliver. Første opfølgning blev iværksat i sensommeren 2012 og kan findes her:

 

Opfølgning 2015

Den samlede CO₂-udledning for Næstved Kommune er for 2015 opgjort til 438.718 tons CO₂/år, hvilket er 33 % mindre end i 2007 og 22 % mindre end i 2011.

Andelen af vedvarende energi til el udgjorde i 2015 49 % af det samlede elforbrug. Den andel er øget betydeligt fra 2011 og 2007, hvor andelene var henholdsvis 22 % og 15 %. Andelen af vedvarende energi til varme udgjorde i 2015 23 % af det samlede varmeforbrug.
Den samlede andel af vedvarende energi til el og varme udgjorde 30 % af det samlede forbrug.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 16. maj 2019