Baltic Pipe

 
Energinet planlægger for øjeblikket en ny gasrørledning kaldet Baltic Pipe, der skal løbe gennem Næstved Kommune fra Gimlinge i vest til Stavnstrup i øst. Derudover foreslås det, at der skal placeres en kompressorstation øst for Tågeskov.

 

Borgerinddragelse

Gasprojektets 1. offentlighedsfase var i perioden den 21. december 2017 til den 22. januar 2018. 2. offentlighedsfase planlægges til at være i starten af 2019 og minimum 8 uger frem. 

Det er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der er myndighed på projektet. Næstved Kommune er høringspart og afgav høringssvar til Miljøstyrelsen den 30. januar 2018 efter Byrådets godkendelse.

Her kan du læse byrådets behandling af sag nr. 69 vedrørende afsendelse af høringssvar til Energinet/Miljøstyrelsen (nyt vindue)

Supplerende høringsperiode

Miljøstyrelsen igangsatte den 18. juni 2018 en supplerende høringsperiode, da de indkomne høringssvar i forbindelse med 1. offentlighedsfase resulterede i nogle ændringer af projektområdet for Baltic Pipe.

Hvis du ønsker at afgive et høringssvar på baggrund af ændringerne til projektet skal du senest den 6. juli 2018 skrive til:

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Eller på mail: (skriv Baltic Pipe i emnefeltet)

Her kan du læse idéoplægget i forbindelse med afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten (nyt vindue)

 

Nyttige links om Baltic Pipe

 
Her kan du læse mere om projektet på Energinets hjemmeside (nyt vindue) 

Her kan du læse mere på Energinets og GAZ-SYSTEM's hjemmeside om projektet (nyt vindue)

Her kan du få svar på jævnligt stillede spørgsmål om projektet i en folder udarbejdet af Energinet (PDF, nyt vindue)

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 4. juli 2018