Alle veteraner kan få en hjælpende hånd

Er du tidligere udsendt? Og har du blandt andet behov for hjælp i hverdagen, et netværk med andre veteraner eller en personlig samtale, så er der en række tilbud, du kan få glæde af i Næstved Kommune.

Veterankoordinator i Næstved Kommune

Det kan være svært at komme tilbage til hverdagslivet, når man har været udsendt. Det kan være, du har psykiske eller fysiske skader, eller at du i det hele taget har svært ved at finde dig til rette i det liv, du vender tilbage til. Det kan påvirke din familie og dine relationer til arbejde og venner.
I Næstved Kommune er der god hjælp at hente. Johan Poulsen er veterankoordinator, og han hjælper dig og dine pårørende med de ting, der har betydning for jeres hverdag lige nu. Det kan være, du har brug for personlige samtaler, eller at du har brug for et talerør, en bisidder eller noget vejledning, hvis du har en sag i kommunen.
Johan trækker i jobbet på sin egen erfaring. Han har været soldat siden 2001 og er ansat som officer ved Gardehusarregimentet i Slagelse. Han har været udsendt i international tjeneste på Irak hold 9 og på ISAF hold 12 og ved derfor, hvordan soldaterlivet kan påvirke dig på godt og ondt.

Du kan kontakte Johan Poulsen på:
Tlf. 2034 7441 eller på mail


 

Indkaldelse til stiftende generalforsamling for Foreningen VeteranCafé Næstved
Torsdag d. 25. januar 2018, kl. 19.00 på Obovej 7, 4700 Næstved

Program:
18.30 – 19.00 Ankomst, kaffe og kagebord
19.00 – 19.10 Velkomst og baggrund
19.10 – 21.30 Stiftende Generalforsamling jf. nedenstående ’køreplan’, hvor følgende punkter skal behandles:

1. Valg af dirigent
2. Styregruppens beretning for perioden efter åbningen
3. Styregruppens oplæg til Vedtægter + vedtagelse


Veteran Café, Obovej 7, 4700 Næstved (i lokaler på Center for Neuropædagogik) der kører bus til døren bl.a. linerne 570, 601 og 680.

Er du tidligere udsendt, og har du lyst til at møde veteraner, som du kan vende dine oplevelser med? Eller er du pårørende, der gerne vil dele dine tanker og erfaringer med andre?

Så er Næstved Kommunes nye veterancafé en god mulighed. Den åbner første gang torsdag 21. september kl. 17.30, hvor der vil være velkomst, åbningstale med udvalgsformand Anette Brix og tid til at tale med andre i samme situation.
”Soldaterlivet kan påvirke en på godt og ondt. Det er vigtigt, at man får delt de oplevelser med andre, så man opdager, at man ikke står alene med det,” fortæller veterankoordinator i Næstved Kommune Johan Poulsen, der vil være til stede ved åbningen.

Åben hver uge

Caféen holder til i lokalerne på Obovej 7 i Næstved, og den holder åben hver torsdag fra 18.30 – 21.30. De besøgende kan sammen med de frivillige selv være med til at sætte rammerne for, hvordan caféen skal køre.
”Torsdag aften bliver et frirum, hvor vi kan tage aktuelle emner op eller komme med ønsker til, hvilke aktiviteter der gerne måtte være for veteraner i Næstved Kommune,” uddyber Johan Poulsen, der løbende vil være til stede sammen med medarbejdere fra Næstved Kommune, så man kan få svar på de spørgsmål og problematikker, man møder i hverdagen.
Caféen er blevet til, fordi veteraner og pårørende har efterspurgt det, ligesom der har været en række gode frivillige kræfter, der har hjulpet med at løbe caféen i gang.

Caféen søger flere frivillige

Vil du hjælpe med at låse op, servere lidt kaffe og drive caféen, må du meget gerne skrive til Veterankoordinator Johan Poulsen, på mail: eller på sms på tlf. 20347441

Møde i De Blå Baretter i Næstved

Har du lyst til at komme og få en snak omkring udsendelse, foreningen eller andet, så er du velkommen i De Blå Baretter den første onsdag i hver måned fra kl. 19.00 – 22.00, hvor der er åben i lokalerne på Menstrup Bygade 60.


Respekt for den store indsats

Formidling af viden om veteranindsatsen, kontakt til tidligere udsendte og opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner.
Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved. Derfor blev der i 2015 vedtaget en veteranpolitik, der skal sikre et konstant fokus på vores veteraner.
Signalet i vores lokale politik er klart: Udsendte fra forsvaret, politiet, beredskabet, sundhedssektoren og andre sektorer skal have anerkendelse og respekt for den store indsats, de har ydet i forhold til det danske samfund. I den forbindelse er det også vigtigt at huske på de nærmeste pårørende, som for en tid har undværet en far, en mor, en søn eller en datter.
Du kan finde Veteranpolitikken her


Ny ordning skal hjælpe veteraner i job

En jobpræmie og fortrinsret til offentlige stillinger. Virksomhedsledere har nu bedre muligheder for at hjælpe veteraner til at få et aktivt arbejdsliv.

Veteraner kan få et godt og aktivt arbejdsliv på trods af psykiske og fysiske skader. Det er budskabet bag en ny jobordning, der skal bakke virksomhedsledere op i at kunne byde flere veteraner velkomne. Ifølge ordningen kan virksomhedslederne nemlig give veteraner fortrinsret til offentlige stillinger, ligesom de kan søge om en jobpræmie på 50.000 kr. til virksomheden (dog ikke statslige arbejdsgivere) efter 26 ugers uafbrudt ansættelse i minimum 15 timer pr. uge.
Jobordningen er blevet besluttet som et led i den danske veteranindsats, hvor Folketinget har vedtaget Lov om jobordning for veteraner.

Mindst én international mission
Ordningen omfatter veteraner, der har været udsendt i mindst én international mission. Veteranen skal samtidig i særlig grad have vanskeligt ved at være fast knyttet til arbejdsmarkedet på grund af skader, som veteranen har pådraget sig i forbindelse med udsendelsen. Veterancentret skal senest i forbindelse med ansættelsesaftalen bekræfte, at veteranen er omfattet af lovens målgruppe.

Du kan læse mere på: veteran.forsvaret.dk  


Hjemmesider og apps

Der er en række gode hjemmesider og nyttige apps, hvor du vil kunne læse meget mere i forhold til de udfordringer, som du kan stå med.

Veterancentret i Ringsted

De blå baretter – Næstved & Omegn

Veteranstøtten – Hotline

LogBuy – veteraners adgang til rabatter

Veterancentrets PTSD FamilieCoach er en smartphone app for pårørende til veteraner med posttraumatisk belastningsreaktion
http://veteran.forsvaret.dk/forskning/privatlivspolitik.familiecoach/Pages/default.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600

Har du spørgsmål?

Kan du kontakte:
Veterankoordinator Johan Poulsen på 2034 7441 eller på mail
Faglig koordinator i Næstved Kommune Nadja Qvistgaard på 5588 6587 eller på mail

Sidst opdateret den 12. januar 2018