Korrekte adresser og synlige husnumre

  

Ambulance der ikke kan finde vej

Synlige og korrekte adresser er praktiske i det daglige.

Sker der en ulykke, regner vi med at ambulance, politi eller brandvæsen når hurtigt frem – uden omvej. Desværre sker det hver dag, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde den rigtige adresse.

Det kan skyldes, at husnummerskiltet mangler, at det er svært at se, eller at nummeret afviger fra hvad kommunen har registreret.

Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer med den adresse, kommunen har fastsat og registreret. Husnummeret skal være synligt fra den adgangsgivende vej.

På siden "synlige adresser – Danmarks vigtigste vejviser" kan du få gode råd om, hvordan et husnummerskilt bør sidde, hvordan en korrekt adresse ser ud, og hvordan du kan undersøge kommunens registrering af din adresse.

Kommunerne er adressemyndighed i Danmark, og det er her du skal henvende dig, hvis der er problemer med din adresse.

Få overblik over alle vejnavne og adresser i Danmark.

På hjemmesiden danmarksadresser.dk kan du få overblik over alle de adresser, kommunen har registreret. 

Har du problemer med din adresse i Næstved Kommune, kan du sende en mail til

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Geodata
Telefon: 5588 6035
E-mail:
Sidst opdateret den 8. oktober 2018