Husholdningsaffald

Vi har fået en ny affaldsordning i Næstved Kommune. Den giver dig bedre muligheder for at sortere både papir, småt pap, glas, metal, hård plast, rest- og madaffald tæt på din bolig.

Når du sorterer, er det muligt at udnytte de værdifulde ressourcer, der er i affaldet. I Danmark har vi en ressourcestrategi, hvor målet er, at alle kommuner skal sende 50% af affaldet fra private husstande til genanvendelse i 2022. Derfor skal vi også sortere endnu mere i Næstved Kommune, end vi gør i dag. Med vores nye ordning er det nemmere at sortere affald lige der, hvor du bor. Det affald, du sorterer, kører skraldemanden til genanvendelse i skraldebiler med to rum. Det sikrer, at affaldet bliver holdt adskilt.

Team Affald har sin egen hjemmeside til husholdningsaffald. Her kan du læse mere om din affaldsordning, finde informationer omkring priser, holde dig orienteret omkring nyheder, få svar på spørgsmål om sortering og meget mere. Du finder hjemmesiden på www.naestved-affald.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Affald
Telefon: 5588 6180
E-mail:

Har du spørgsmål omkring husholdningsaffald?

Besøg vores hjemmeside www.naestved-affald.dk, og læs mere om din affaldsordning.

Sidst opdateret den 30. april 2019